شبكه علمي معلمان

مدتي است با دانشجويان عزيزم در دانشگاه فرهنگيان، به دنبال توليد و به اشتراك گذاري ايده هاي بادگيري كه براي معلمان قابل استفاده بوده و اسناد بالا دستي مانند سند تحول و برنامه درسي ملي را مد نظر داشته باشند ، هستيم.

البته اين ايده محصول بحث و بررسي عميق با دانشجويانم در دو ترم قبل بود و تصميم گرفتم از اين ترم، آنها را به مرور زمان به اشتراك بگذارم.

در اين راستا از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي و تارنماي اينجانب  استفاده خواهد شد.

ايدي اين شبكه در اينستاگرام

teachernetwork2019

البته همه معلمان و دانشجو معلمان و ساير علاقمندان تعليم و تربيت مي توانند ايده هاي خود را از طريق زير ارسال نمايند

email: teachernetwork2019@gmail.com