چرا تعلیم و تربیت فراموش شده است؟

تعلیم و تربیت مهمترین مسأله ماست و متأسفانه این مهمترین مسأله مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و تقریباً از نظر افتاده و فراموش شده است!

رضا داوری اردکانی: ۱۱ اردیبهشت سالروز شهادت فیلسوف، اسلام‌شناس و متفکر برجسته استاد مرتضی مطهری است که توانست با نوشته ها و سخنرانی های فراوانش آموزه‌های دینی را ‌ با زبان روز در اختیار مخاطبان بگذارد و از این روی در شمار رهبران فکری انقلاب اسلامی و افراد بسیارمؤثر فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت. تقابل فکری او با جریانات انحرافی نقش مهمی در رویگردانی جوانان از مارکسیسم داشت و با توجه به این امور سالروز شهادتش، «روز معلم» ‌نامگذاری شد. نوشتار زیر هرچند ارتباط مستقیمی با استاد شهید ندارد، اما با مناسبت این روز مرتبط است. ادامه خواندن “چرا تعلیم و تربیت فراموش شده است؟”