راهنمای کارورزی ۳

راهنمای کارورزی ۳

واحد کارورزی یا تمرین معلمی یکی از اساسی ترین واحدهایی است که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،باید بگذرانند.

در هفته اخیر دوره آموزشی برای آشنایی با ساختار،مراحل و چگونگی اجرای آن توسط بنده برگزار گردید.

در اینجا فایل این جلسه به علاوه ساختار پیشنهادی گزارش پایانی ،جهت بهره برداری دانشجویان،معلمان راهنما،مدیران مدارس کارورزی و اساتید راهنمای کارورزی قرار داده می شود.

برای دریافت ساختار گزارش پایانی روی عبارت زیر کلیک کنید.

ساختار گزارش پایانی

برای دریافت فایل جلسه روی عبارت زیر کلیک کنید.

کارورزی۳