عرضه،تقاضا و سیاست های دولت

یکی از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، میزان و چگونگی دخالت دولت در حوزه عرضه و تقاضا می باشد.تجربه نشان داده، دولت ها معمولا اقتصاددانان خوبی نبوده و نمی توانند واقعیت های اقتصادی را درست تحلیل نموده و اتخاذ سیاست نمایند.

برای آشنایی با این موضوع می توانید خلاصه مباحث را در اینجا ببینید.

کشش و کاربردهای آن

برای تحلیل اقتصادی پدیده ها علاوه بر ظاهر آن پدیده ها باید با دقت و دخالت دادن متغیرهای اقتصادی به آن پدیده نگریست.

یکی از این مفاهیم ، مفهوم کشش در تحلیل های اقتصادی است که می تواند نقش موثری در رفتار خریداران و فروشندگان داشته باشد.به عبارتی کشش قیمتی تقاضا و عرضه، متغیر کارآمدی در فهم دقیق تر عرضه و تقاضا می باشد.

در این قسمت خلاصه مباحث “کشش و کاربردهای آن” جهت بهره برداری علاقمندان و دانشجویان قرار داده می شود.

برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید