نسل آلفا

شناخت مخاطب یکی از پیش نیازهای تعلیم و تربیت است.این امر، چندان در نظام تربیت معلم، متناسب با تغییرات نسلی آموزش داده نمی شود و نظام آموزش و پرورش هم در فرآیند جذب و به کارگیری معلمان، تالیف کتب درسی، آموزش های ضمن خدمت نیروی انسانی و برنامه ریزی های فرهنگی، توجهی به آن ندارد.

این غفلت، آسب های جبران ناپذیری در برقراری ارتباط با دانش آموزان ایجاد کرده و باعث کاهش جدی کارآمدی تربیتی مدرسه می گردد، به گونه ای که امروز می توانیم به جرات بگوییم،مدرسه از لحاظ کارآمدی در کمترین حالت تاثیرگذاری است.

با هدف شناخت نسل جدید که در دوران ابتدایی و متوسطه اول هستند و به تعبیر برخی جامعه شناسان،نسل آلفا نامیده می شوند، کارگاه هایی را در راه شناخت ویژگی های این نسل و توصیه هایی کاربردی برای معلمان در مدارس مناطق ۲و۵ شهر تهران برگزار نمودم که مورد استقبال قرار گرفت.

در اینجا فایل این کارگاه را جهت بهره برداری معلمان عزیز،اساتید محترم دانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلمان عزیز و همین طور اولیای محترم قرار می دهم.

برای دریافت آن روی لینک زیر کلیک کنید.

نسل آلفا