مبانی آموزش مطالعات اجتماعی

آموزش مطالعات اجتماعی در نظام آموزش کشور، نیاز به نگرش صحیح به مفاهیم اجتماعی و تسلط بر روش های تدریس و در نهایت استفاده از روش های کارآمد جهت تحقق اهداف یادگیری این دروس می باشد.

محتوای زیر ، تلاش نسبتا خوبی در راستای بازخوانی اجمالی مفاهیم اجتماعی و روش های تدریس می باشد و معلمان عزیز باید متناسب با مخاطب شناسی و اهداف برنامه درسی ، روش های کارآمد را انتخاب نمایند

مبانی آموزش مطالعات اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.