بوم سند تحول

تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش،نیاز به اقدامات در سطح ستادی و معلمان دارد.در این ترم، مقرر شده تا دانشجویان عزیز مطابق با راهکارهای عملیاتی مطروح در سند، ایده های خود را جهت تحقق هر کدام از راهکارها در قالب کار تیمی ارایه نمایند.

 

برای این منظور، ” بوم سند تحول” در اینجا ارایه می گردد تا چارچوب کار مشخص باشد

بوم سند تحول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.