وضعيت آموزشي مدارس: آموزش نامطلوب يا تصوير نامطلوب

وضعيت آموزشي مدارس: آموزش نامطلوب يا تصوير نامطلوب

مدتي بود كمتر مطلبي در اين كانال قرار دادم.علت اصلي آن ، تامل روي برخي آمار از وضعيت آموزشي كشور است
بررسي امار كنكور سال ٩٧ و همين طور ٩٦ و ٩٥ بيانگر يك مساله دووجهي است
وجه اول: كنكور، با مقداري اغماض، آينه آموزش و پرورش و كاركرد آموزشي آن مي باشد.علت آن است كه تمام تلاش مدارس ، خانواده ها و دانش آموزان، توفيق در كنكور است و هزينه هاي بسيار زياد معنوي و مادي براي آن صرف مي شود.
همه تلاش مي كنند تا دانش آموزان در كنكور ، با كاركرد بهتر، رتبه بهتري كسب كنند و بتوانند در رشته دلخواه، پذيرفته شوندوجه دوم : كنكور، بيانگر وضعيت ورودي نظام آموزش عالي است.در اينجا مساله ، مقداري متفاوت است
اول اينكه، ورودي آموزش عالي، باعث كاهش كيفيت آن و ناكام ماندن تحقق اهداف ان نظام مي باشد
دوم، تمام سرفصل ها و متون اين نظام، بر أساس ميانگيني از ورودي هايي مي باشد كه حداقل بسيار بالاتر از وضعيت فعلي است.بنابراين، عدم تحقق سرفصل ها و در نتيجه وضعيت علمي كشور، آينده اي نگران كننده را ترسيم مي كند

اما آن مساله اي كه بايد روي آن تامل كرد و بسيار انديشيد چرايي اين وضعيت است.فهم چرايي آن، نكته اي كليدي است و به جاي پرداختن به ظواهر، بايد آن را موشكافي كرد
در اين رابطه، بر أساس تجربه عملياتي در مدرسه و سطوح مديريت مياني آموزش و پرورش و همين طور تدريس در دانشگاه، بسيار با گلسر موافقم كه وجود تصوير مطلوب از معلم و مدرسه ، تاثير قابل توجهي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دارد.
من فكر مي كنم با توجه به تحولات سريع محيطي و تكنولوژيكي، كاركرد مدرسه و معلم دچار اشكال اساسي شده است.نتيجه اين وضعيت، ايجاد تصوير نامطلوب از مدرسه در ذهن دانش آموزان شده و در نتيجه عملكرد تحصيلي دانش آموزان، عليرغم هزينه هاي مادي و معنوي فراوان، بسيار نامطلوب شده است، به عبارتي بين تصوير نامطلوب از مدرسه و عملكرد نامطلوب تحصيلي ، رابطه مستقيم وجود دارد.
همچنين فكر مي كنم، ايجاد تصوير مطلوب از مدرسه، نياز به يك برنامه و تيم استراتژيك دارد
آنچه مهم است همين مساله اخير است، آيا برنامه و تيم متحد استراتژيك وجود دارد؟
در زير اين مطلب، آماري از نتايج كنكور ٩٧ را براي مطالعه قرار مي دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *